Up to 30% OFF for SUPER SAVER items. Shop Now!
Cart 0

Syarah Hadis 40 (Kitab Turath No.10)

RM 49.00
Syarah Hadis 40 (Kitab Turath No.10) Ratings: 0 - 0 votes
Kelebihan
  • Kitab asal yang berbahasa Arab sebagai rujukan Bagi memastikan kualiti terjemahan menepati maksud dan kehendak sebagai rujukan.
  • Dinyatakan sumber rujukan hadis yang diletakkan pada bahagian nota kaki.
  • Huraian tambahan terhadap karya dengan meletakkan ulasan dan huraian ringkas bagi menjelaskan lagi maksud yang ingin disampaikan oleh penulis.
  • Pengajaran hadis: Tambahan daripada penyusun demi memudahkan kefahaman terhadap isi utama dalam sesuatu hadis,
  • Meletakkan subtopik bagi setiap isu yang dibincangkan dalam sesuatu hadis yang dihuraikan oleh Imam Ibnu al-‘Aththar.

 

Sinopsis

Kenapa dipanggil hadis 40 dan tidak dipanggil hadis 42? Mengikut kaedah tatabahasa dan amalan orang Arab, bilangan yang kurang daripada lima akan digenapkan (dibundarkan) ke puluh sebelah bawah yang paling hampir manakala bilangan yang lebih daripada lima akan digenapkan kepada puluh sebelah atas yang paling hampir.


Muka Surat: 310

Dimensi (cm): 22 cm x 14.8cm x 2cm

Customer Reviews
0 / 5
Total 0 Ratings