Up to 30% OFF for SUPER SAVER items. Shop Now!
Cart 0

Permata Umat: 30 Kisah Sahabat

RM 27.00
Permata Umat: 30 Kisah Sahabat Ratings: 0 - 0 votes

Sebuah bacaan perlu untuk kita mengenal para sahabat Nabi SAW. Diolah dengan gaya bahasa yang santai dan mudah difahami menjadikan buku ini sangat sesuai dibaca oleh segenap lapisan masyarakat. Selain itu, ia disusun bersumberkan tiga buah rujukan muktabar dalam membicarakan perihal para sahabat, iaitu Siyar A’lam al-Nubala’ karangan Imam al-Dzahabi, Usdu al-Ghabah fi Ma’rifah al-Sahabah karangan Imam Ibn al-Athir dan al-Isabah fi Tamyiz al-Sahabah karangan Imam Ibn Hajar al-‘Asqalani. Apa yang menarik, buku ini dihiasi dengan ilustrasi-ilustrasi yang menarik bagi menjadikan kisah yang disampaikan menjadi lebih memukau untuk dibaca.

DIMENSI
21 cm x 14 cm x 1.3 cm 

Customer Reviews
0 / 5
Total 0 Ratings